โอ่งน้ำล้นโทนสีผสมปากขอบขาว

โอ่งน้ำล้นโทนสีผสมปากขอบขาว

โอ่งน้ำล้นขนาดใหญ่

จัดชุดโอ่งเซรามิคทรงสูงและโอ่งเซรามิคทรงปากกว้าง ประกอบอ่างขนาดหน้ากว้าง 80-120 เซนติเมตร พร้อมอุปกรณ์ปั๊มน้ำ

มีขายแล้ววันนี้ !